Opieka informatyczna

Jedną z podstawowych działalności naszej firmy jest zapewnianie opieki informatycznej z zastosowaniem pakietów usług informatycznych – pozwalają one obniżyć koszty usług IT, zachowując przy tym wysoką jakość tych usług oraz ich systematyczne wykonywanie.

Pod naszą opieką znajduje się już blisko 250 komputerów naszych klientów!

Umowa serwisowa, którą podpisujemy z klientami, zapewnia m.in. szybki czas reakcji naszego serwisu oraz regularną diagnostykę sprzętu i oprogramowania. Umowy serwisowe rozliczane są w formie zryczałtowanej opłaty miesięcznej za określony pakiet usług.
Najczęściej spotykane usługi wchodzące w skład umowy serwisowej:

 • audyt sprzętu i oprogramowania,
 • doradztwo przy wyborze rozwiązań teleinformatycznych,
 • doradztwo przy zakupie nowego sprzętu i oprogramowania,
 • instalacja, konfiguracja i wdrażanie oprogramowania wspierającego działalność firmy,
 • preferencyjne ceny na sprzęt komputerowy,
 • okresowa konserwacja oprogramowania komputerowego,
 • okresowa konserwacja sprzętu komputerowego,
 • administracja serwerem firmy,
 • administracja siecią LAN i dostępem do Internetu,
 • zarządzanie kontami pocztowymi i stroną WWW,
 • profilaktyka antyspamowa,
 • profilaktyka antywirusowa,
 • kopie bezpieczeństwa danych na nośnikach CD/DVD,
 • inwentaryzacja sprzętu komputerowego firmy,
 • inwentaryzacja oprogramowania firmy,
 • administracja serwerami klienta.

Zakres usług IT dopasowujemy do potrzeb każdego klienta na podstawie:

 • ilości komputerów i serwerów klienta,
 • czasu reakcji na wezwanie,
 • ilości wizyt w miesiącu objętych zryczałtowaną miesięczną opłatą,
 • oprogramowania zainstalowanego u klienta.