Odzyskiwanie i kasowanie danych

Zarównopodczas odzyskiwania, jak i kasowania danych korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii, a dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie odzyskać dane bez względu na rodzaj nośnika, używany system operacyjny czy sposób, w jaki dane utracono.
Przyczyny i rodzaje uszkodzeń

Jak w ogóle może dojść do utraty danych? Istnieją dwa rodzaje uszkodzeń:

  • uszkodzenia programowe (logiczne)
  • uszkodzenia sprzętowe (fizyczne).

Uszkodzenia programowe (logiczne) polegają na naruszeniu integralności struktury logicznej danych, a nie na fizycznym uszkodzeniu samych nośników. Przyczyną tych uszkodzeń są wirusy komputerowe, nieoczekiwane przerwy w dopływie prądu, nagłe skoki napięcia lub błędy w oprogramowaniu. Zdarza się jednak, że przyczyną utraty danych jest przypadkowe skasowanie ich przez użytkownika lub sformatowanie nośnika danych.

Uszkodzenia sprzętowe wyrządzają większe szkody, a odzyskanie danych zazwyczaj jest trudniejsze. Najczęściej mechanicznemu uszkodzeniu ulegają takie elementy nośników, jak głowice, wewnętrzna i zewnętrzna elektronika dysku, silnik czy same talerze. Odzyskanie danych wymaga wówczas zastosowania najnowszych technologii w specjalistycznym laboratorium.
Technologia

W specjalistycznym laboratorium zgromadzone są wszystkie niezbędne narzędzia, aby odzyskiwać dane z jak najlepszą skutecznością. Całe wyposażenie laboratoriów wykonane jest z materiałów antyelektrostatycznych, co eliminuje ryzyko przeskoku iskry elektrycznej podczas prac nad nośnikami danych. Współpracujemy ponadto z największymi firmami z branży data recovery w Polsce, a na podstawie umów partnerskich mamy dostęp do najnowszych technologii i usług diagnostycznych.
Tryby diagnozy

Diagnozę – na koszt firmy * – przeprowadzamy w jednym z dwóch możliwych trybów. Kontaktując się z nami należy wybrać jeden z wariantów:

Tryb standardowy – nośnik danych trafia do kolejki zgłoszeń. W przypadku uszkodzeń logicznych diagnoza trwa maksymalnie 3 dni robocze, a w przypadku uszkodzeń fizycznych – nie dłużej niż 5 dni, licząc od momentu dostarczenia nośnika do naszego biura. Czas ten może ulec wydłużeniu przy bardziej złożonych uszkodzeniach.
Tryb ekspresowy – analizę rozpoczynamy natychmiast po otrzymaniu nośnika danych, a jej wyniki niezwłocznie przesyłamy do klienta. Analiza może się wydłużyć w przypadku dużej ilości danych do zdiagnozowania lub jeśli zajdzie potrzeba pozyskania niezbędnych części zamiennych. Diagnoza w trybie ekspresowym jest płatna.

Procedura

Pierwszy etap odzyskiwania danych to wspomniana wyżej diagnoza nośnika, którą przeprowadzamy BEZPŁATNIE *. Pozwala ona określić rodzaj uszkodzenia oraz oszacować możliwości odzyskania danych oraz czas na to potrzebny. Specjaliści oszacują również, która technologia przyniesie najlepsze rezultaty w możliwie najkrótszym czasie.
Jeśli to możliwe, wygenerujemy listę plików możliwych do odzyskania wraz z informacją o ich stanie logicznym. Wycenimy również koszt odzyskania plików. Wyniki diagnozy przedstawiamy klientowi – wówczas, po poznaniu ceny, podejmuje on decyzję, czy chce, byśmy podjęli się odzyskania danych. Jeśli dane nie są możliwe do odzyskania, klient może BEZ KONSEKWENCJI * zrezygnować z naszych usług.

Odzyskane dane dostarczamy do klienta w wybranej przez niego formie – nagrane na innym dysku twardym lub na płytach CD lub DVD.

* Diagnoza jest bezpłatna w przypadku podjęcia się realizacji procesu odzyskiwania danych lub gdy nie ma możliwości odtworzenia danych. W przypadku rezygnacji z usługi po etapie diagnozy z możliwością odzyskania danych pobierana jest opłata 100 zł netto.