Monitoring szkoły

Placówki oświatowe to miejsca, których bezpieczeństwo jest niezwykle ważne.  Niestety coraz częściej na ich terenie dochodzi do niedopuszczalnych incydentów użycia przemocy, kradzieży, zastraszania czy wyłudzeń.

Coraz więcej szkół dotkniętych jest problemem handlu narkotykami, gdzie rolę dealerów pełnią wybrani uczniowie bądź osoby z zewnątrz, które  bezprawnie przebywają na terenie szkoły. Każdy dyrektor placówki oświatowej zgodzi się także z faktem, iż dzisiejsza młodzież wyróżnia się brakiem poszanowania wspólnego dobra jakim jest wyposażenie szkoły. Mazanie ścian, łamanie krzeseł i ławek, tłuczenie szyb i luster w toaletach – to tylko niektóre ze skutków agresywnych zachowań. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach podczas przerw, nie są w stanie zauważyć wszystkich groźnych bądź podejrzanych sytuacji – dlatego tak ważne jest, by ich trud został dodatkowo wsparty.

Monitoring wizyjny to idealne rozwiązanie dla wszystkich wyżej opisanych sytuacji i gwarancja bezpiecznej szkoły. Dyrektorzy placówek oświatowych, w których zainstalowano system CCTV Monitoring, zaliczają tę inwestycję do najbardziej udanych i potrzebnych. W ich szkołach wyeliminowano wszystkie przejawy agresji i przemocy. Zauważono także pozytywny wzrost wyników nauczania. W bezpiecznej szkole wszystkim pracuje się lepiej.

Nasze systemy posiadają możliwość zapisywania nagrywanych materiałów na kilkanaście/ kilkadziesiąt dni wstecz. Takie materiały niezwykle ułatwiają wyjaśnienie przyczyn i ustalenie winnych rożnych nieprzewidzianych sytuacji. W wielu przypadkach nagrane materiały stały się ważnymi dowodami dla Policji i przyczyniły się do aresztowania dealerów i złodziei.

Obowiązkiem wszystkich dorosłych jest zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszego dostępu i warunków edukacji. Systemy CCTV Monitoring to inwestycja nie tylko w przyszłość szkoły. To także lepsza przyszłość ludzi, którzy się w niej uczyli i wynieśli z niej najlepsze wzorce.